آرشیو برچسب ها : نشست معمارانه

نشست معمارانه دانشگاه سوره با موضوع مسابقات معماری آلمان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه سوره برگزار می کند: نخستین نشست معمارانه سوره با حضور: مهندس منوچهر سید مرتضوی موسس انجمن معماران ایرانی مقیم اروپا مدیریت شرکت معماری MAAP آلمان مدرس دانشگاه های آلمان موضوع: – مسابقات معماری آلمان – معرفی پروژه های دفتر MAAP – […]