آرشیو برچسب ها : مسکن و شهرسازی

سمینار ” رویکردهای جدید جهانی در ارزیابی ساختمانها از دیدگاه پایداری “ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، برگزار می کند: سخنرانی علمی با موضوع: رویکردهای جدید جهانی در ارزیابی ساختمانها از دیدگاه پایداری سخنران: خانم دکتر سمیه اسدی؛ استادیار دانشگاه پنسیلوانیا عناوین موضوعی: – بررسی بخش‌های اصلی و کلیدی نظام […]