آرشیو برچسب ها : سازه در معماری

تکنیک مداد رنگی: مداد رنگی ابزاری فوق العاده برای ارایه می باشد زیرا میتواند روی زمینه های مختلف کاغذ و صفحه های متفاوت استفاده شود هم چنین می تواند بافت های زیادی را ایجاد کند مداد رنگی ها به آسانی باهم ترکیب می شوند به خوبی کنترل می شوند و نمایش تیرگی-روشنی- سایه آن ها […]

تکنیک راندو با آب مرکب: روش راندو با آب مرکب که با قلم موی آبرنگ و مرکب سیاه ویا مرکب قهوه ای(سپیا)روشی گسترده وقابل استفاده در زمینه ی طراحی است.اصولا قلم مو یکی از ابزار و وسایل همه کاره طراحی است بدان معنی که هم میتواند مانند قلم آهنی خطوط ظریف و نازک ایجاد کنیدوهم مانند […]

چگونه به آسانی اسکیس بزنیم؟

مباحثی که طی دوره اسکیس و راندو تدریس می شود:

۱- آشنایی با اصول صحیح ترسیم پرسپکتیو در معماری ۲- ترسیم اصولی و صحیح ترسیم پلان های معماری از لحاظ حوزه های عملکردی، دسترسی ها، رعایت ضوابط اقلیمی ۳- آموزش مقاطع فنی که در آن تمام استراتژی های اقلیمی، بومی، فرهنگی، عناصر سازه ای تکنولوژی های نوین کاملا تدریس می گردد. ۴- نماها با طرح عناوینی چون آموزش طراحی نما با پایبندی به اصول رعایت خط آسمان، خط زمین، سطوح پر و خالی، جداره های شفاف و … ۵- تشریح و تدریس مبانی نظری معماری در راستای آموزش صحیح نظریه و ایده پردازی معماری

از بخش های مهم و موثر بیان معماری، تکنیک های ارائه شده و استفاده از رنگ ها در آن است. با شناخت صحیح مبانی نظری و اصول و قواعد بیان معماری می توان به یک اثر ماندگار دست یافت.

از تکنیک های مورد آموزش راندو می توان به :

۱- تدریس تعریف خط و انواع آن در پرزانته معمارانه

۲- تدریس انواع بافت با ارزش های خطی مختلف و کاربرد خط در اسکیس

۳- تدریس سایه در پلان، پرسپکتیو و سایت پلان و … در راندوی معمارانه

۴- تدریس رنگ و تعاریف آن در پرزانته معماری

۵- تدریس نحوه راندوی آسمان، راندوی آسمان در پرسپکتیو، ترسیم آسمان در نما

۶- تدریس پوشش گیاهی برای راندو و اسکیس معماری

۷- تدریس انواع راندوی درخت در سایت پلان، تدریس انواع راندوی درخت در پرسپکتیو

۸- تدریس انواع فونت برای راندو

۹- تدریس فیگور در حالت های مختلف در اسکیس و راندو

۱۰- تدریس دیاگرام و بیان گرافیکی (دیاگرام نما، دیاگرام مقطع، دیاگرام تحلیل سایت) در اسکیس های معماری

۱۱- تدریس تکنیک های راندوی معمارانه

۱۲- تدریس راندو تکنیک خطی

۱۳- تدریس راندو تکنیک تک رنگ

۱۴- تدریس راندو تکنیک ماژیک همراه با آشنایی دانشجویان با شماره ماژیک های پرکاربرد، راندوی پرسپکتیو با ماژیک، راندوی نما با ماژیک، راندوی مقطع با ماژیک و …

۱۵- تدریس راندو با تکنیک آبرنگ

۱۶- تدریس راندو با تکنیک آب مرکب

۱۷- تدریس راندو با تکنیک وایتکس

۱۸- تدریس راندو با تکنیک مدادرنگی

راندو با ماژیک-محمد امین باغبان محمد امین باغبان/کلاس راندو/جلسه سوم/انتخاب طرح از کتاب معمارانه آرتورجلدچهارم یکی از شیوه های راندو ،استفاده ازیک تونالیته رنگی است که هنرجو بااستفاده مناسب از تون تک رنگ قهوه ایی به یک راندوی موفق دست پیدا کرده است. .سیاه کردن شیشه ها و استفاده از خودکار سفید ،برکاربری حجم و […]

محسن ابراهیمی –کتاب معمارانه آرتور ۳ /راندو /جلسه سوم/از کتاب معمارانه آرتور جلد چهارم از رنگ های خنثی و پخته برای بهتر نشان دادن صفحات عودی و افقی کنار هم استفاده شده است رنگ آسمان به گونه ای انتخاب شده که حجم بنا بهتر نمایان شود. محسن ابراهیمی –کتاب معمارانه آرتور ۳ .در شیت بندی […]

ماهتاب کاکی ماهتاب کاکی/کلاسراندو /جلسه سوم/انتخاب طرح از کتاب معمارانه آرتور جلد اول .آسمان با خطوط افقی از راست به چپ ترسیم شده است و در قسمت های پایین بنا تراکم رنگی بیشتر است. .نکته:ترکیب مداد با ماژیک به کیفیت بهتر راندو کمک کرده است. مهتاب کاکی/کلاس راندو واسکیس/از کتاب معمارانه آرتور .در راندواز فیگور […]

محمدرضا جاسبی محمدرضا جاسبی/دوره راندو/جلسه سوم/انتخاب طرح از کتاب معمارانه آرتور جلد چهارم از رنگ های روشن وتیره برای بهتر نشان دادن خطوط عمودی وافقی استفاده شده است. .وبرای بهتر نشان دادن حجم ،آسمان را بارنگ زرد تند نشان داده است.   محمدرضا جاسبی/ کلاس راندو واسکیس/از کتاب معمارانه آرتور .ترسیم دایره ی موج حاصل […]

دلارام رفعت /جلسه سوم/راندو/از کتاب معمارانه آرتور جلد چهارم با توجه به استفاده از صفحات افقی و عمودی در طرح از رنگ خاکستری برای بهتر نشان دادن صفحات عمودی استفاده شده است. با تاکید بر پوشش گیاهی وآسمان حجم بهتر نشان داده شده است. دلارام رفعت/کلاس راندو واسکیس/از کتاب معمارانه آرتور۴ .راندوی آسمان به صورت […]

شادی لطفی شادی لطفی / کلاس پرسپکتیو / انتخاب طراح از کتاب معمارانه آرتور جلد ۴ استفاده از خطوط قوی و اسکیسی می تواند خود به ارائه بهتر حجم معماری کمک کند. ترسیم سایه با استفاده از هاشور با قلم خودنویس به گویایی ارائه منجر شده است. ترکیب پلان و سایت پلان از نقاط قوت […]

اسکیس و تفکر معمارانه خلق هنربرآوردن یک نیازنیست،بلکه آفریدن یک نیازاست. “لویی” نشان دادن لحظه ها و طرز تفکر و اندیشیدن  و آنچه یک معمارو  در ذهن خود می سازد. اسکیس یعنی طراحی سریع. اما معنای اسکیس در حقیقت , نمایشگر اندیشه ها، اطلاعات و هدف معمار است و به سه نوع تقسیم می شود: […]