آرشیو برچسب ها : ایده طراحی

فراخوان مسابقه معماری فصلنامه هنرنما معمار در هرمزگان اولین مسابقه معماری فصلنامه هنـرنـما معمار اهداف مسابقه: ۱٫ ترویج و اشاعه الگوهای مطلوب و مناسب در معماری و معماری داخلی منطقه ۲٫ ارتقاء کیفیت فضاهای معمارانه ۳٫ تأکید بر ضرورت استفاده از متخصصان در فعالیتهای معماری و معماری داخلی ۴٫ معطوف کردن توجه دستاندرکاران، اعم از […]