Rhino

۲۵مهر ۱۳۹۴

طراحانی که تا به حال از ۳Dmax برای مدلسازی احجام پیچیده استفاده کرده اند، از روش های پیچیده و سختی های این نرم افزار در ساخت این قبیل مدل ها آگاهی دارند. وقتی شما تصمیم به ساخت یک مدل پیچیده در محیط ۳Dmax می گیرید، با تعداد زیادی ابزار و دستورات ویرایشی درگیر می شوید […]