نشریات خارجی

نشریات معماری خارجی، نشریات معماری، نشریات و مجلات معماری، وبسایتهای معماری و منابع معماری داخلی و خارجی

۱۷مرداد ۱۳۹۶

Seattle Central Library / OMA + LMN   کتابخانه سیاتل     انعطاف پذیری در کتابخانه های معاصر به عنوان یک  اصل حیاتی در ایجاد فضاهای عمومی، در طبقات است که تقریبا هر فعالیتی می تواند در آنها رخ دهد. برنامه های عملکردی همزمان و در تعامل بایکدیگرند و از هم جدا نیستند، اتاق ها […]