فراخوان

فراخوان ها و دعوتنامه نامه همایش ها و سمینارهای معماری و فراخوان مسابقات معماری ایران

۲۶مهر ۱۳۹۴

فراخوان ارسال مقاله ” ویژه‌نامه هنر و معماری خراسان بزرگ ” مجله علمی هنر و تمدن شرق فصلنامه پژوهشکده هنر،معماری و شهرسازی نظر؛ (مجله علمی هنر و تمدن شرق) در نظر دارد شماره آتی خود را به ویژه‌نامه‌ “هنر و معماری خراسان بزرگ”در راستای آشنایی با جنبه‌های کمتر شناخته هنر و معماری خراسان اختصاص دهد. […]

۳۱مرداد ۱۳۹۴

فراخوان شرکت در دومین مسابقه معماری با موضوع: طراحی نما آپارتمان مسکونی طراحی داخلی آپارتمان مسکونی   داوری مرحله اول: اجلاس برترین های معماری دکوراسیون و تکنولوژی توسط بیش از ۵۰۰نفر از اساتید و معماران برجسته و دانشجویان معماری داوری مرحله دوم: وبسایت معماری پایدار توسط دانشجویان و افراد غیر معمار نکته: هر پروژه بایستی بر روی […]

۱۸مرداد ۱۳۹۴

فراخوان “مسابقه طراحی مجموعه زندیه شیراز” برگزار کننده: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران مجری: مهندسین مشاور بنکوه سازان یکی از مراکز مهم و ارزشمند در بافت تاریخی شیراز ارگ کریمخانی، بازار وکیل و محدوده پیرامون آن است که بهسازی، نوسازی و ارتقا کیفیت کالبدی و عملکردی این محدوده می تواند محرک رشد […]