زمستان 94

اسکیس هنرجویان، آموزش های اسکیس، نمونه اسکیس دانشجویان ارشد، آموزشگاه اسکیس معماری

۱۳اردیبهشت ۱۳۹۵

کلاس اسکیس ارشد کلاس اسکیس ارشد با حضور استاد آرتور… نمونه کار هنرجو خلاق… . ٭٭ بدان در معماری به صبر نیاز داری ، تو سنگ بر سنگ ، آجر به آجر خواهی ساخت ، سال ها وقت لازم است به آنچه مناسب است برسی .