اسکیس موضوعی

اسکیس موضوعی

۰۳مهر ۱۳۹۳
دفترچه یادداشت-مدرسه اسکیس ایران

اسکیس های میدانی یکی از اشکالاتی که اغلب یادداشت برداران با آن مواجه می شوند ، کم آوردن وقت برای طراحی یک سوژه است . اسکیس ها سریع به شیوه های مختلف یادداشت کردن جنبه های دیگر سوژه ، ماننده سایه روشن ها ، الگوها و یا جزئیات و باز سازی طرح با استفاده از […]

۱۵شهریور ۱۳۹۳

لئوناردو داوینچی به الگو و عصاره هنرمند، نابغه و «انسان کامل» جهان معاصر تبدیل شده است و همچون پیامبر و فرزانِ روزگار در نقطه آغاز عصر نوین تاریخی ایستاده و نقشه راه‌هایی را که هنر و علم در پیش خواهد گرفت ترسیم می‌کند. دامنه و ژرفای علائق او بی‌سابقه و چنان گسترده و بزرگ بودند […]

۱۵شهریور ۱۳۹۳

تکنیک تفکر گرافیکی در اسکیس واژه ایست که آن را برای توصیف نحوه فکر کردن  و بیان کردن ایده به کمک ترسیم تعریف می گردد. ذر معماری معمولا تفکر گرافیکی در اسکیس، همراه با طراحی کردن یک پروژه است.که درآن تفکر گرافیکی در اسکیس برای تجلی ایده ها با یکدیگر همکاری دارند. با مطالعه تاریخ […]

۰۹شهریور ۱۳۹۳
اسکیس چیست؟

چرا اسکیس؟ ۱- طراحی        ۲- طراحی سریع طراحی: طراحی عبارت است از ایجاد علامت هایی بر روی سطوح که به طور گرافیکی نشان دهنده روابط بین موضوعات و اشکال می باشد. روند طراحی و انتقال دقیق جزییات در تصویرها, آسان و هنوز یک عملکرد توانمند انسانی در بیان تصویری می باشد. طراحی قابلیت به […]