کارگاه های یک روزه

اخبار کارگاه های یکروزه معماری، اخبار برگزاری ورکشاپ های معماری مدرسه اسکیس ایران

۱۸آذر ۱۳۹۴

کارگاه کاشی معرق در بناهای تاریخی پژوهشکده ابنیه و بافت های فرهنگی – تاریخی بمناسبت هفته پژوهش و با همکاری استاد کاران مجرب در زمینه کاشی «کارگاه کاشی معرق در بناهای تاریخی» را برگزار می نماید. با حضور: استاد مهران کاظم پور برنامه های کارگاه: – بازدید از کارگاه  و مجموعه هنرهای سنتی عباس کاظم […]