آثار هنرجویان

آثار هنرجویان مدرسه اسکیس ایران که طی آموزش دوره های اسکیس و پرسپکتیو و راندو، تکنیک های ترسیم معمارانه را فراگرفته و ارتقا یافته اند

۱۳اردیبهشت ۱۳۹۵

کلاس اسکیس ارشد کلاس اسکیس ارشد با حضور استاد آرتور… نمونه کار هنرجو خلاق… . ٭٭ بدان در معماری به صبر نیاز داری ، تو سنگ بر سنگ ، آجر به آجر خواهی ساخت ، سال ها وقت لازم است به آنچه مناسب است برسی .

۱۷مرداد ۱۳۹۴

بهارجعفری نژاد-کلاس معمارانه آرتور .بازتاب بنا در راندوی محیط نشان داده شده است. .از راندو با رنگ های سرد و خنثی استفاده شده که با هم هماهنگی دارد. .خطوط متفاوت در راندوی کار باعث گرافیکی شدن کار شده است. .از سایه برای نشان دادن جهت تابش خورشید استفاده شده است. .در راندو از فیگور برای […]

۲۷شهریور ۱۳۹۳
مدرسه اسکیس ایران-تلفن:02122706631

رنگ٬ راندو با مداد رنگی٬ راندو با وایتکس٬ راندو چیست٬ راندو در معماری٬ راندو و اسکیس٬ رواشناسی رنگ سهیلا قلخانی-اسکیس وراندو رنگ٬ راندو با مداد رنگی٬ راندو با وایتکس٬ راندو چیست٬ راندو در معماری٬ راندو و اسکیس٬ رواشناسی رنگ .از تکنیک راندوی تک رنگ استفاده شده است. .در شیت بندی از دیاگرام استفاده شده است. […]

۲۷شهریور ۱۳۹۳
لویی کان-مدرسه اسکیس ایران-تلفن:02122706631

زهرا عبدی-اسکیس وراندو  تکنیک های راندو٬ دانلود پلان معماری٬ دانلود پلان ویلا٬ دیاگرام نما و مقطع راندو با آب مرکب٬ راندو با آبرنگ٬ راندو با مداد رنگی٬ راندو با وایتکس٬ راندو چیست٬ راندو در معماری٬ راندو و اسکیس٬ رواشناسی رنگ٬  .در شیت بندی روند طراحی بنا گذاشته شده است. .فیگورها برای نشان دادن مقیاس بنا […]

۲۷شهریور ۱۳۹۳

  سیمین نورانی-اسکیس و راندو .از دیاگرام در شیت بندی استفاده شده است. .روند طراحی بنا در شیت بندی به کار رفته است. . از طیف رنگی سرد در راندو استفاده شده است. .استفاده از چند رنگ آبی در راندوی آسمان باعث جذابیت کار شده است. توضیحات روی پلان به درک بهتر کار بری افزوده […]

۲۷شهریور ۱۳۹۳

  شیرین جهانشیری- اسکیس و راندو .از راندو با طیف رنگی سرد وخنثی استفاده شده است. .راندو نکردن مناظر و فیگور باعث تاکید بیشتر بر بنا شده است. .مسیر عبور باخطوطی که با راندوی آسمان همخوانی دارد صورت گرفته است. .سایت پلان به شکل جذابی در شیت بندی به کار رفته است،که باعث حس بصری […]

۲۴شهریور ۱۳۹۳

  عطا حسن زاده-کتاب آموزش Dmax3٬ آموزش اسکیس٬ آموزش کروکی٬ آموزشگاه معماری٬ آموزشگاه معماری٬ اصول سایه زدن٬ انواع ماژیک راندو٬ پرزانته و راندو٬ پرسپکتیو داخلى٬ پرسپکتیو دید پرنده٬ پرسپکتیو دید ناظر٬ پرسپکتیوو راندو٬ ترسیم فیگور٬ تکنیک های راندو٬ دانلود پلان معماری٬ دانلود پلان ویلا٬ دیاگرام معمارانه آرتور-اسکیس وراندو .از راندو با رنگ های خنثی استفاده […]

۲۴شهریور ۱۳۹۳

رنگ٬ روش حل مسئله اسکیس٬ ساخت ماکت اتود حجمی٬ ساراندو با مداد رنگی٬ راندو با وایتکس٬ راندو چیست٬ راندو در معماری٬ راندو و اسکیس٬      الناز خیامی اصل-کتاب معمارانه آرتور-اسکیس   .از فیگور برای نشان دادن تناسب با بنا استفاده شده است. .از راندوی تک رنگ استفاده شده است. .از خطوط برای نشان دادن […]

۲۴شهریور ۱۳۹۳

فرانک رسایی مهر-دماوند- کتاب معمارانه آرتور-اسکیس وراندو فرانک رسایی مهر-دماوند- کتاب معمارانه آرتور-اسکیس وراندو .از راندو با رنگ های خنثی استفاده شده است. . از نقطه و خطوط برای گرافیکی کردن کار استفاده شده است. راندو آسمان به صورت نامنظم به کار رفته است. بزرگنمایی پنجره ها با ایجاد قاب در دور آن و راندوی […]

۲۴شهریور ۱۳۹۳

.از طیف رنگی طوسی قهوهای در راندو استفاده شده است. بهناز آزادی-اسکیس وراندو .از طیف رنگی طوسی قهوهای در راندو استفاده شده است. .از طیف رنگی طوسی قهوهای در راندو استفاده شده است. .از خطوط مورب باراپید برای گرافیکی شدن کار استفاده شده است. .از هاشور برای تضاد سطح مورب و افقی عمودی استفاده شده […]