۲۰ نکته در مورد رسم اسکیس و پرزانته آن

۱- در رسم کار پرزانته بهترین نوع تعادل تعادل نا متقارن می باشد.
۲- برای رنگ امیزی کردن ابتدا سطوح بزرگ با رنگهای روشن رنگ آمیزی  می کنیم و تیره ترین رنگها همیشه متعلق به بنا می باشد.
۳- در روز لبه های کوچکتر باید تیره شود و در غروب بلعکس
۴- درخت ها در شب بدون رنگ و سفید می مانند.
۵- درخت در روز : ابتدا قسمتی از درخت که رو به آفتاب است سفید و بدون رنگ می ماند سپس قسمت باقی مانده را با سبز روشن رنگ می کنیم سپس قسمت پشت در خت را که سایه دارد با سبز تیره می کشیم.
۶- ابرها را طوری باید رسم کرد که چشم را به سمت بنا هدایت کند و خطوط ابر نباید در مسیر نقطه گریز باشند.
۷- خطوط همگرا همیشه باید به سمت بنا باشد.
۸- در رسم کردن پلان و رنگ کردن آن یا داخل پلان روشن باشد یا قسمت خارجی آن این کار باعث تاکید بر پلان می شود.
۹- فضاهایی که نیاز به آرامش دارند مانند اتاق خواب با رنگهای سرد رنگ آمیزی شوند و فضاهایی که نیاز به جنب و جوش دارند مثل آشپزخانه از رنگهای گرم استفاده شود.
۱۰- در پلان حتما باید سایه را نمایش داد.
۱۱- در پلان متریال کف را با راندو کردن قسمتی از آن نشان می دهیم.
۱۲- درخت ها را در پلان به ترتیب از جهت نور به بعد با رنگهای سفید ،  سبز روشن ،  سبز تیره ، تیره  نشان می دهیم .
۱۳- در پلان درهای ورودی بنا را با یک فلش مشخص می کنیم.
۱۶- خطوط دور پرسکتیو ها ، نماها و … را همیشه با روان نویسهای نوک پهن می کشیم.
۱۵- در رسم تنه ی درخت باید خطوط بازی کنند و خطوط نامنظم باشند.
۱۶- اصل تضاد در رنگ ها ( کنتراست ) باید در بنا باشد تا بنا جلب توجه کند.
۱۷- قسمت هایی از بنا که به نور نزدیکترند باید روشنتر رسم شوند.
۱۸- وقتی ما از یک جای پر نور به یک جای کم نور نگاه می کنیم شیشه دارای انعکاس می باشد.
۱۹- عکس محیط در شیشه ها باعث جذاب شدن کار می شود.
۲۰- برای نشان دادن شیشه در روز از خطوط مورب که بین آنها سفید باشد استفاده می کنیم و شیشه معمولا با رنگ آبی نشان داده می شود.


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,