گفتمان هنر و معماری

گفتمان هنر و معماری

محاط در محیط – کاربرد روان شناسی محیطی در معماری و شهرسازی

انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می کند:
یکصد و هشتاد و هفتمین گفتمان هنر و معماری
با عنوان: محاط در محیط؛
کاربرد روان شناسی محیطی در معماری و شهرسازی

پنل گفتگو:
مجتبی رفیعیان
آزاده شاهچراغی
علیرضا بندر آباد

دبیر پنل:
علیرضا قهاری

زمان: چهارشنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۴، ساعت ۱۶ الی ۱۸
مکان: باغ موزه قصر،‌ خیابان شریعتی، خیابان مطهری شرقی

«برنامه انجمن مفاخر معماری ایران در دی ماه ۱۳۹۴» :
• محاط در محیط
چهارشنبه ۲ دی ۹۴، ساعت ۱۶ الی ۱۸
– یکصد معمار، یکصد انتخاب (نشست چهارم)
چهارشنبه ۱۶ دی ۹۴، ساعت ۱۶ الی ۱۸
– تاب آوری شهری
چهارشنبه ۲۳ دی ۹۴، ساعت ۱۶ الی ۱۸
– منظر از نگاه یک معلول
چهارشنبه ۳۰ دی ۹۴، ساعت ۱۶ الی ۱۸

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,