چگونه به آسانی اسکیس بزنیم؟

این سوال خاصی است که هروقت شخص بخواهد شروع به اسکیس زدن کند، پرسیده می شود. این سوال معمولا برای آنهایی که عموما بدون راهنما هستند، رخ می دهد. اگر آنهایی که دوست دارند اسکیس بزنند اما چگونگی آن را نمی دانند با راهنمایی و آموزش صحیح مواجه شوند، به آسانی خواهند توانست اسکیس های خود را طراحی کنند.

دوره های آموزشی که در مدرسه اسکیس ایران تدریس می گردد بر پایه ی آموزش تکنیک های پایه و پیشرفته اسکیس و راندو است. در دوره های آموزشی تدریس با اصول و مبنای اسکیس زدن بیان می شود تا ترسیمات پرسپکتیو و ارائه معماری.

اسکیس همواره یکی از موضوعات پایه ای در آموزش و حرفه ی معماری بوده است. هر دانشجوی معماری در طی چند ترم اول دوران تحصیل خود (از جمله دروس: بیان معماری، ساخت و ارائه، تمرینات معماری، مقدمات طراحی معماری، طرح های معماری، درک محیط و طراحی دست آزاد و … ) با این هنر (اسکیس و راندو) آشنا می شود و برای به تصویر کشیدن آنچه در ذهن خود دارد، به این هنر (اسکیس و راندو) احتیاج دارد.

مباحثی که طی دوره اسکیس و راندو تدریس می شود:

۱-      آشنایی با اصول صحیح ترسیم پرسپکتیو در معماری ۲- ترسیم اصولی و صحیح ترسیم پلان های معماری از لحاظ حوزه های عملکردی، دسترسی ها، رعایت ضوابط اقلیمی ۳- آموزش مقاطع فنی که در آن تمام استراتژی های اقلیمی، بومی، فرهنگی، عناصر سازه ای تکنولوژی های نوین کاملا تدریس می گردد. ۴- نماها با طرح عناوینی چون آموزش طراحی نما با پایبندی به اصول رعایت خط آسمان، خط زمین، سطوح پر و خالی، جداره های شفاف و … ۵- تشریح و تدریس مبانی نظری معماری در راستای آموزش صحیح نظریه و ایده پردازی معماری

از بخش های مهم و موثر بیان معماری، تکنیک های ارائه شده و استفاده از رنگ ها در آن است. با شناخت صحیح مبانی نظری و اصول و قواعد بیان معماری می توان به یک اثر ماندگار دست یافت.

از تکنیک های مورد آموزش راندو می توان به :

۱-      تدریس تعریف خط و انواع آن در پرزانته معمارانه

۲-      تدریس انواع بافت با ارزش های خطی مختلف و کاربرد خط در اسکیس

۳-      تدریس سایه در پلان، پرسپکتیو و سایت پلان و … در راندوی معمارانه

۴-      تدریس رنگ و تعاریف آن در پرزانته معماری

۵-      تدریس نحوه راندوی آسمان، راندوی آسمان در پرسپکتیو، ترسیم آسمان در نما

۶-      تدریس پوشش گیاهی برای راندو و اسکیس معماری

۷-      تدریس انواع راندوی درخت در سایت پلان، تدریس انواع راندوی درخت در پرسپکتیو

۸-      تدریس انواع فونت برای راندو

۹-      تدریس فیگور در حالت های مختلف در اسکیس و راندو

۱۰-  تدریس دیاگرام و بیان گرافیکی (دیاگرام نما، دیاگرام مقطع، دیاگرام تحلیل سایت) در اسکیس های معماری

۱۱-  تدریس تکنیک های راندوی معمارانه

۱۲-  تدریس راندو تکنیک خطی

۱۳-  تدریس راندو تکنیک تک رنگ

۱۴-  تدریس راندو تکنیک ماژیک همراه با آشنایی دانشجویان با شماره ماژیک های پرکاربرد، راندوی پرسپکتیو با ماژیک، راندوی نما با ماژیک، راندوی مقطع با ماژیک و …

۱۵-  تدریس راندو با تکنیک آبرنگ

۱۶-  تدریس راندو با تکنیک آب مرکب

۱۷-  تدریس راندو با تکنیک وایتکس

۱۸-  تدریس راندو با تکنیک مدادرنگی


چگونه به آسانی اسکیس بزنیم؟