گفتمان-هنر-و-معمار-

گفتمان هنر و معماری با عنوان ” نسل چهارم اسناد توسعه وچالش ها “

انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می کند:
یکصد و هشتاد و ششمین گفتمان هنر و معماری
با عنوان: نسل چهارم اسناد توسعه وچالش ها …

برای برون رفت از نابسامانی فراگیر شهر ایرانی، تدبیر و تدوین نسل چهارم اسناد توسعه شهری در چارچوب خانواده اسناد توسعه شهری، گریز ناپذیر است.
این اسناد ماموریت فایق آمدن بر انواع چالش های شهری، اعم از چالش های جهان گیر فرارو (تاثیر تغییرات آب و هوا و فقر شهری بر شهر و شهرنشینی) و همچنین چالش های انباشته از گذشته (نابودی منابع و آسیب پذیری شهرها و شهروندان آنها) را با رویکرد پایداری همه جانبه به عهده دارد.

پنل گفتگو:
– دکتر پیروز حناچی؛ معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
– مهندس غلامرضا شافعی؛ معاون فنی و توسعه امور زیربنائی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
– دکتر محمدرضا واعظ محمدی؛ معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دبیر پنل:
سپیده شفائی

زمان: چهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۴، ساعت ۱۶ الی ۱۸
مکان: باغ موزه قصر،‌ خیابان شریعتی، خیابان مطهری شرقی

«برنامه انجمن مفاخر معماری ایران در آذر ۱۳۹۴» :
– اصفهان و میرفندرسکی
چهارشنبه ۴ آذر ۹۴، ساعت ۱۶ الی ۱۸:۳۰
– یکصد معمار، یکصد انتخاب (نشست سوم)
چهارشنبه ۱۸ آذر ۹۴، ساعت ۱۶ الی ۱۸:۳۰
• نسل چهارم اسناد توسعه در ایران
چهارشنبه ۲۵ آذر ۹۴، ساعت ۱۶ الی ۱۸:۳۰

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,