اولویت بندی
منابع آزمون دکتری معماری ( دانشگاه آزاد )

عنوان کتاب

عنوان درس
***** Essential Word For toefl-1 زبان عمومی و تخصصی
***** ۲- کتاب ۵۰۴ لغت فارسی عمومی‰( نرم افزار ۵۰۴ MAXIMUM learning انتشارات نارسیس)
**** ۳- زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری – دکتر حسن رستگار پور ( اتشارات سمت )
**** ۴-انگلیسی برای دانشجویان معماری – دکتر حسین فرهادی – پروانه توکلی ( انتشارات سمت )
***** ۵-زبان تخصصی معماری – محمد جواد مهدوی نژاد ( اولویت با فصول ۲و۳و۴)( انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران )
***** ۶-کتاب زبان دکتری ( انتشارات فرهیختگان دانشگاه تهران )
**** ۷-کتاب آزمون عمومی دکتری نیمه متمرکز (انتشارات آزاده )
***** ۱- سبک شناسی معماری ایرانی – کریم پیر نیا ( انتشارات سروش دانش )     
** ۲-معماری اسلامی – کریم پیر نیا ( انتشارات سروش پیر دانش )
***** ۳-جزوه معماری اسلامی – دکتر متدین – دانشگاه تهران شناخت معماری ایران ( آرا و مصادیق ) دروس تاریخ
*** ۴- معماری ایرانی – غلامحسین معماریان ( انتشارات سروش دانش )
***** ۵- درس گفتار معماری اسلامی دکتر متدین ( دانشگاه تهران ) ( انتشارات مرکز معماری ایران )
*** ۶- خشت و خیال – کامبیز نوایی و کامبیز حاج قاسمی ( انتشارات سروش )
** ۷-معماری اسلامی – الکساندر پاپا دو ولو ترجمه حشمت ا… جزئی
** ۸-مسجد مکانی برای معراج مومن – مهندس بهشتی – انتشارات روزنه
***** ۱-معماری معاصر غرب – وحید قبادیان ( انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ) شناخت و تحلیل معماری و معاصر 
***** ۲- از زمان و معماری – منوچهر مزینی ( انتشارات شهیدی )
***** ۳-معمار ی غرب – ریشه ها و مفاهیم – امیر بانی سمعود ( انتشارات خاک )
** ۴-معماری و شهر سازی قرن بیستم – لادن اعتضادی ( انتشارات دانشگاه شهید بهشتی )
** ۵-فضا زمان معماری – گیدئون زیگفرید – منوچهر مزینی ( انتشارات علمی و فرهنگی)
*** ۶-جزوه معماری معاصر – دکتر حامد کامل نیا – دانشگاه فردوسی مشهد ( انتشارات مرکز معماری )
***** ۷-پست مدرنیته و معماری – امیر بانی مسعود – ( انتشارات خاک )
***** ۱-آشنایی با معماری جهان – ابراهیم زارعی ( انتشارات فن اوران ) شناخت و تحلیل معماری جهان
***** ۲-معماری غرب ریشه ها و مفاهیم – امیر بانی مسعود ( انتشارات خاک )
***** ۳- سیر اندیشه های معماری – محمد جواد مهدوی نژاد ( انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران )
** ۴-جزوات دکتر لادن اعتضادی ( دانشگاه بهشتی ) و دکتر خوشنویس ( دانشگاه تهران )
***** ۵-هنر در گذر زمان – هلن گاردنر ترجمه فرامرزی ( نشر نگاه )
*** ۱- در آمدی بر هویت اسلامی در معماری – نقره کار ، حمزه نژاد ، کرمانی ، ورازانی ( فرهنگستان هنر )   

مبانی نظری و معماری

 

***** ۲-مبانی نظری معماری – نقره کار ( انتشارات پیام نور )
** ۳-معرفت و معنویت – (۱۳۸۱ شمسی ) سید حسین نصر
*** ۴-معماری و هویت – فرح حبیب ، تهران ( دانشگاه آزاد اسلامی )
** ۵- سنت و بدعت در آموزش معماری – عیسی حجت – ( دانشگاه تهران )
**** ۶- مبانی معماری و شهر سازی – هاشم قاسم زاده
**** ۷- مبانی نظری معماری – غلام حسین معماریان ( سروش دانش )
*** ۸– آفرینش نظریه معماری – نقش علوم رفتاری در طراحی محیط – علیرضا عینی فر( دانشگاه تهران )
*** ۹- زیبا یی شناسی در معماری یورگ گروتر – ترجمه جهان شاه پاکزاد ( انتشارات شهید بهشتی )
*** ۱۰- حس وحدت – نادر اردلان و لاله بختیار    
** ۱۱- هنر و معنویت ( مجموعه مقالاتی در زمینه حکمت هنر ) – شوان ، گئون ، کوماراسوامی ، نصر

منابع:کتابخانه ملی،مرکز معماری ایران.