معمارانه آرتور ۲

مرجع کامل آموزش طراحی پلان نما مقطع

امروزه برای آموزش طراحی معماری در مقاطع مختلف،چه در مدارس وچه در دانشگاه های معتبر ایران وجهان ،موضوعات متنوعی کار می شود.از آنجا که این پروسه (آموزش طراحی معماری)به کارهای حرفه ای و اجرایی درجامعه نزدیک می باشد و دانشجویان بعد از تحصیلات آکادمیک وارد بازار کار می شوند،لذا برای موفقیت در این زمینه ،باید در فرآیند یادگیری طراحی بسیار ساعی و کوشا باشند،تا در حیطه ی کارها و پروژه های فنی و مهندسی که امروزه متاسفانه بسیاری ازهنر آموختگان در جامعه در آن ضعف دارندبه مشکل بر نخورند.چنین مشکلاتی از آنجا نشات می گیرد که اغلب هنرجویان در دوره ی تحصیل خود،موضوعات فنی ومهندسی را کمرنگ تر فرض کرده و کم اهمیت تلقی می کنند،بنابراین بیشتر به طراحی سلیقه ای و دلخواه می پردازند.البته در این که دامنه ی طراحی معماری، بسیار گسترده ووسیع است شکی نیست،ولی در نهایت ، طرحی که مورد پذیرش واقبال مردم و جامعه مهندسین قرار می گیرد طرحی است که برای اجرا معقول باشد،واز نظر فنی و مهندسی مشکل نداشته باشد.لذا برای رسیدن به این مرحله باید در تحصیلات مقدماتی ،به مباحث طراحی از جمله :مطابقت فرم و موضوع،فرم و پلان و همچنین عملکرد طرح،توجه ویژه داشت،تا هنرجو با تمرین در این زمینه ، به قواعد و قوانین کلی در معماری مسلط شود.