مسابقات معماری

مسابقه طراحی فضای هنری شهری در گلد کوست

در مسابقه طراحی فضای شهری گلد کوست، از هنرمندان یا تیم هنرمندان از سراسر دنیا دعوت می شود تا طرح و ایده های خود را ارائه بدهند. هدف این مسابقه ی طراحی شهری، در نظر گرفتن یک فضای هنری است که در یکی از شلوغ ترین و پر رفت و آمد ترین قسمت های شهر گلد کوست در استرالیا، قرار خواهد گرفت. پروژه ی منتخب طراحی فضای هنری قرار است به عنوان چهار راه و یک نقطه ی اصلی در منطقه ی سرفرز پارادایز ساخته شود که یک راه اصلی حمل و نقل شبکه ای شهر از قسمت شرق به غرب آن عبور می کند.

طراحی فضای شهری هنری شرکت کنندگان، باید مانند یک نشانه و راهنما پیوند دهنده ی بافت تحول یافته ی شهر با فرهنگ منطقه گلد کوست باشد. شرکت کنندگان باید در نظر داشته باشند که به دلیل موقعیت سایت طراحی، این فضا روزانه ۷٫۵ دقیقه با عبور وسیله ی تراموای شهری دیده خواهد شد، هر شب حدود ۲۰۰۰۰ بازدید کننده به منطقه ی سرفرز پارادایز برای گردش می آیند و در هفته ۳۴۷۰۰۰ نفر در اطراف این منطقه عبور و مرور خواهند داشت.

ثبت نام رایگان می باشد.
جایزه پروژه منتخب : ۳۳۰٫۰۰۰ دلار
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۶ دسامبر ۲۰۱۵ ( ۲۵ آذر ۹۴ )
آخرین مهلت ارسال آثار: ۱۶ دسامبر ۲۰۱۵ ( ۲۵ آذر ۹۴ )

سایت مسابقه: http://www.moregoldcoast.com.au/publicart

منبع:

ARCHDAILY