محسن ابراهیمی –کتاب معمارانه آرتور ۳ /راندو /جلسه سوم/از کتاب معمارانه آرتور جلد چهارم

از رنگ های خنثی و پخته برای بهتر نشان دادن صفحات عودی و افقی کنار هم استفاده شده است

رنگ آسمان به گونه ای انتخاب شده که حجم بنا بهتر نمایان شود.

محسن ابراهیمی –کتاب معمارانه آرتور ۳

.در شیت بندی با ترکیب دو عنصر پرسپکتیو و پلان یک شیت بندی معمارانه را نشان می دهد.

.برای هماهنگی بین آسمان در پرسپکتیو و سایه ها در پلان از رنگ خاکستری در راندوی آن استفاده شده است.

.برای نشان دادن متریال متفاوت از هاشور در راندوی بنا استفاده شده است.

.مبلمان پلان به درک بهتر کاربری آن کمک کرده است.

تابستان ۹۳

محسن ابراهیمی -اسکیس وراندو

محسن ابراهیمی -اسکیس وراندو

sketch٬ آموزش ۳Dmax٬ آموزش اسکیس٬ آموزش کروکی٬ آموزشگاه معماری٬ اصول سایه زدن٬ انواع ماژیک راندو٬ پرزانته و راندو٬ پرسپکتیو داخلى٬ پرسپکتیو دید پرنده٬ پرسپکتیو دید ناظر٬ پرسپکتیوو راندو٬ ترسیم فیگور٬ تکنیک های راندو٬ دانلود پلان معماری٬ دانلود پلان ویلا٬ دیاگرام نما و مقطع راندو با آب مرکب٬ راندو با آبرنگ٬ راندو با مداد رنگی٬ راندو با وایتکس٬ راندو چیست٬ راندو در معماری٬ راندو و اسکیس٬ رواشناسی رنگ٬ روش حل مسئله اسکیس٬ ساخت ماکت اتود حجمی٬ سازه در معماری٬ شیت بندی٬ طراحى اقلیمى مقطع٬ طراحی با دست آزاد٬ طراحی منظر٬ فرم معمارانه٬ کاربرد خط در اسکیس٬ کلاسهای اسکیس٬ مدل سازی سه بعدی٬ مقالات آموزشی اسکیس٬ مقالات معماری٬ نکات کلیدی برای اسکیس ارشد٬ هندسه پلان