فضاها--سلولو--د

نشست علمی” فضاهای سلولویید؛ معماری، شهر و سینما ” – نطنز

انجمن علمی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز برگزار می کند:
سومین نشست علمی «فضاهای سلولویید: معماری، شهر و سینما»

سینما از همان روزهای ابتدایی خود تحت تاثیر شهر بوده است. شهر به عنوان یک ارگانیسم زنده بستری بوده‌است برای انواع ژانر‌های سینمایی از کمدی گرفته تا درام و علمی- تخیلی و …. . از متروپلیس  تا شب و شهر ، از روشنایی‌های شهر  و از وقتی که شهر خواب است  تا بلید رانر . اکنون ما در دوره شهر پست‌مدرن قرار داریم؛ دوره ای که کمونیزم به پایان رسیده، اتحادیه اروپا گسترش یافته و رشد همزمان ملی‌گرایی و جهانی‌شدن را شاهد هستیم. در این دوره مسائلی از قبیل تقابل واقعیت و مجاز، چند‌پارگی، بیگانه شدن، محلی‌گرایی، جنسیت، مکان و فضا مورد توجه و تاکید هستند.

هنر فیلم به مانند معماری و طراحی شهری، یک هنر فضایی- مکانی است. با این تفاوت که در فیلم، ناظر ثابت بوده و تصاویر متحرک، در حالی که در معماری و طراحی شهری تصاویر تقریبا ثابت بوده و این ناظر است که با تحرک و جابجایی در متن شهر و فضای معماری تصاویر را ادراک می کند. در این باره دو گونه دید فضایی را می‌توان تشخیص داد: دید فضایی سینماتیک که در آن ناظر بصورت ذهنی و از طریق حس بصری خویش ارتباط خطی را میان مجموعه ای از اشکال بر قرار می کند (نشانه های ادراکی مختلفی که از مقابل ناظر ثابت می گذرند) و دید فضایی معماری که در آن ناظر از میان پدیده های متوالی عبور نموده و توسط حواس بصری خود ارتباط فضایی را میان اشیا بر قرار می سازد.

شاید نتوان مرز مشخصی میان معماری و فیلم قائل شد، مگر اینکه فضای معماری و فضای شهری، شدیدا به مکان وابسته اند و این در حالیست که وابستگی فضای سینماتیک به مکان از طریق انقباض، انبساط و حتی جابجایی در روابط میان فضا و زمان رخ می دهد و از این رو رابطه خلاقی میان زمان و مکان فیلم شکل می‌گیرد. رویکردهای کلی متنوعی در ارتباط با نحوه نمایش و به تصویر کشیده شدن شهر و معماری در سینما وجود دارد، که در این نشست علمی به بخشی از آنها پرداخته خواهد شد.

سخنرانان:
سیامک پناهی
نوید پورمحمدرضا

دبیران نشست:
ابوالفضل طغرایی
علی اکبری

این نشست شامل چهار بخش خواهد بود:
– طرح موضوع و بیان مسئله: توسط ابوالفضل طغرایی (دبیر نشست)
– سخنرانی نخست درباره نسبت معماری، شهر و سینما: توسط دکتر سیامک پناهی (استادیار معماری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر)
– سخنرانی دوم درباره نسبت معماری، شهر و سینما: توسط نوید پورمحمدرضا (مترجم و پژوهشگر حوزه شهری)
– تشکیل پنل علمی و پرسش و پاسخ

* برای شرکت کنندگان، گواهی حضور صادر می گردد.

زمان: جمعه ۲۷ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۱۰ الی ۱۳
مکان: سالن همایش‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,