آموزش راندو

فراخوان ارسال مقاله نشریه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر

نشریه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر، اولین دو فصلنامه­ موجود در زمینه­ اکولوژی منظر می­باشد. این نشریه بر مطالعات اکولوژیکی، محیطی و مهندسی در مقیاس منظر تمرکز دارد. در واقع، نشریه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر با ایده­ تلفیق دانش منظر با دو حوزه­ اکولوژی و طراحی مهندسی شکل گرفته است تا از این رهگذر، کیفیت محیط را بهبود بخشد  و با ارائه­ راه­کارهای بهینه، گام موثری در جهت مرمت طبیعت بردارد.

اهداف و چشم اندازها:
– ارتقاء سطح آگاهی و دانش اکولوژیکی متخصصان حوزه طراحی و معماری منظر و دیگر حوزه های وابسته
– فراهم سازی زمینه ای مناسب جهت به اشتراک گذاری دستاوردهای پژوهشی وابسته به مفاهیم موجود در حوزه های اکولوژی، منظر و طراحی مهندسی از سوی متخصصان مربوطه
– ترسیم افق های نوین در حوزه طراحی محیط و منظر
– توسعه هر چه بیشتر تاثیر ملاحظات اکولوژیکی در طراحی به منظور ایجاد پایداری در محیط و منظر

فراخوان ارسال مقاله:
دو فصلنامه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر در نظر دارد تا در اولین شماره­ خود مقالات پژوهشی دانشجویان و پژوهشگران در حوزه طراحی مهندسی اکولوژیکی منظر و محیط را منتشر نماید.

موضوعات مورد بحث این نشریه در حوزه­ های زیر می­گنجد:
• اکولوژی منظر
• طراحی اکولوژیکی منظر
• طراحی محیط و منظر
• مرمت منظر
• برنامه­ ریزی در مقیاس منظر
• ارزیابی اکولوژیکی و بصری
• مهندسی اکولوژی
• استفاده از مهندسی زمین­شناسی، ژئوتکنیکی، زلزله و هیدرولوژیکی در طراحی منظر
• پیمایش زمین
منبع خبر: www.MemarNews.com