کلاس اسکیس ارشد

کلاس اسکیس ارشد

کلاس اسکیس ارشد با حضور استاد آرتور
نمونه کار هنرجو خلاق…
.
٭٭ بدان در معماری به صبر نیاز داری ،
تو سنگ بر سنگ ،
آجر به آجر خواهی ساخت ،
سال ها وقت لازم است به آنچه مناسب است برسی .

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,