دیوژن و رنزو پیانو

منبع : www.vitra.com

رنزو پیانو به همراه تیم معماری اش ، یک واحد زندگی عمومی مجهز به تمامی امکانات ابتدایی زندگی موقت در زیر یک سقف با فضای متوسط شش مترمربع با نام “دیوژن” را طراحی و ایجاد نموده اند. به عنوان تفسیری مدرن از کابین های قدیمی زندگی، دیوژن، بزرگ ترین محصول ویترا و همین طور کوچک ترین ساختمان معماری در این منطقه می باشد.
این ساختمان نام خود را از یک فیلسوف یونان باستان، دیوژن دی سینوپ گرفته است  که گفته بود می تواند در یک بشکه زندگی کند؛ زیرا یه اعتقاد او تجملات دنیوی اصراف و زیاده خواهی می باشد.
اگرچه نمای دیوژن همچون یک خانه ی ساده به نظر می رسد؛ اما در واقعیت یک ساختمان پیچیده با مصرف کم، تولید و دفع با بالاترین میزان رضایت در بهره وری انرژی می باشد. دیوژن را می توان به عنوان مکان اقامت ثانویه، یک دفتر خانگی در باغ شخصی و یا یک اینستالیشن ارائه نمود؛ شی ای برآورده از رویای مسکن مینیمال و ازلتی از زندگی مدرن امروزی.
دیوژن، کوچ گری شهری، بازگشتی ست به سبک زندگی ساده ی گذشته، بسیار دور از شلوغی، سر و صدا و حواس پرتی های زندگی روزمره .

 

 

 

اسکیس و راندو

ایران معماری

 

مدرسه اسکیس ایران

ایران معماری بازدید رنزو پیانو در هنگام نصب دیوژن

 

ساختار آزمایشی دیوژن با اسکیل یک به یک در گنبد پردیس ویترا

ایران معماری ساختار آزمایشی دیوژن با اسکیل یک به یک در گنبد پردیس ویترا

اجزای سازنده ی دیوژن

 

برش

اسکیس و راندو

پلان

نماها