دومین فراخوان اعطای بورس تحصیلی آبار به دانشجویان برتر معماری

طراحی با دست آزاد توسط استاد آرتور

شرکت مهندسان مشاور آبار، از دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۴ در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی معماری “گرایش معماری” دعوت به شرکت در فراخوان می نماید.

تسهیلات و امتیازات بورس تحصیلی:

– اشتغال به کار در آبار پس از فراغت از تحصیل
– اشتغال به کار در آبار به صورت پاره وقت در حین تحصیل
– پرداخت شهریه تحصیلی کارشناسی ارشد یا مقرری ماهانه در طول دوره بورس
– پرداخت کمک هزینه های جانبی در طول دوره بورس

زمان ثبت نام: ۹۴/۸/۳ الی ۹۴/۸/۲۸
زمان نشست توجیهی: ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۴

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,