جدول سبکهای معماری جهان- کتاب از رمانتیک تا کیهانی

سبک معماری: رمانتیک

منبع الهاملغات کلیدیایدهبیان کننده ایدهمعمار معروفساختمان شاخصمعمار ساختمانسال ساخت ساختمان
– گرایش به مسائل رومانتیک

– مقید بودن به احساس و عاطفه

 

 

 

 

 

 

 

 

– هیجان و عاطفه

– شعر

– خیال

– آزادی تخیل

– قالب شکنی

– شور و هیجان رویا

– شهر گریزی و روستا ‌پرستی

– چیرگی احساس بر عقل

– چارلز بری– چارلز بری

– پیوجبین

– ساختمان پارلمانت انگلیس

 

 

– چارلز بری و پیوجبین۱۸۶۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سبک معماری: رئالیسم (مکتب شیکاگو)

منبع الهاملغات کلیدیایدهبیان کننده ایدهمعمار معروفساختمان شاخصمعمار ساختمانسال ساخت ساختمان
– بیان صادقانه هدف ساختمان

– کاربرد و واقعیت

 

 

 

 

 

 

 

– انقلاب صنعتی

– سرعت و صرفه‌جویی بیشتر در ساختمان‌سازی و به حداقل رساندن احتمال وقوع آتش‌سوزی

– چدن، آهن، شمش

– منشور اولیه معماری مدرن

– تکنولوژی مصالح جدید

– شکل‌ از کارکرد تبعیت می‌کند

(فرم تابع عملکرد)

– استفاده اندک از تزئینات

– لویی سالیوانلویی سالیوان معروفترین معمار این سبک– برج ایفل

Auditorium

Buibling

– گوستاو ایفل

– سالیوان

– ۱۸۸۶

سبک معماری: هنرنو(آرت نوو)

منبع الهاملغات کلیدیایدهبیان کننده ایدهمعمار معروفساختمان شاخصمعمار ساختمانسال ساخت ساختمان
– طبیعت و رومانتیک

– نمادگرایی و سمبولیسم

– معماران فردگرایی

– فرم‌های نباتی خطوط منحنی و حسی از حرکت

– تصاویر انتزاعی

– رنگ‌آمیزی افراطی

– تازگی

– آزادی بی‌بند و بار

 

 

 

– زیباگرایی

– رهایی از فشارهای تکنولوژی یک محیط

– جدایی از گذشته و ابداع فرم‌های جدید

– آنتونی گائودی– آنتونی گائودی

– هگتورگیومارد

– اولبریچ

– سردر ورودی ایستگاه مترو پلیس– هگتور

گیومار

۱۹۰۰

 

سبک معماری: ارگانیک

منبع الهاملغات کلیدیایدهبیان کننده ایدهمعمار معروفساختمان شاخصمعمار ساختمانسال ساخت ساختمان
– طبیعت به عنوان الگو

– فردگرایی

– ملی گرایی

– وابستگی جزء به کل

– دنیای غیرعقلانی

– حس‌های شهودی

– فرم‌های گوناگون

– معماری بومی

– گسترش از درون به برون

– نمایش ماهیت

مصالح

– فرم و عملکرد شامل یک اندامواره و باهم برابرند

– سازمان‌دهی هماهنگی بین اجزاء در درون کل بر طبق کل بر طبق ساختار ماده و کاربرد آن

– ساختمان به مثابه یک عنصر طبیعی

– ساختمان به مثابه یک عنصر متشخص

– ساختمان به عنوان یه عنصر سنتی

– فرانک لوئیدرایت– فرانک لوئید رایت– خانه آبشار– رایت۱۹۳۴

 

سبک معماری: اکسپرسیونیسم

منبع الهاملغات کلیدیایدهبیان کننده ایدهمعمار معروفساختمان شاخصمعمار ساختمانسال ساخت ساختمان
– معماری‌های بیگانه (معماری مصر، آسیا)

– هنر نویا آرنوو

– رنگ‌های خالص

– خطوط پررنگ و قوی

– سرزندگی گویا

– آزدی جنبه‌های تخیلی زنده فرمرها

– بلور

– اغراق در بیان کردن حالات درونیوان گوگ– لوکوبوزیه

– گائودی

– کلیسای رونشان– لوکوربوزیه۱۹۵۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سبک معماری: راسیونالیسم

منبع الهاملغات کلیدیایدهبیان کننده ایدهمعمار معروفساختمان شاخصمعمار ساختمانسال ساخت ساختمان
– عقل و منطق– حداکثر صرفه‌جویی

– تقدم شهرسازی بر معماری

– تقدم کار گروهی بر کار انفرادای

– پیشرفت اجتماعی

– نفی مفهوم سبک

– کمتر بیشترین است– میس‌ون دروهه– لوکوربزیه

– والتر گروپیوس

– میس ون دروهه

– خانه شیشه‌ای– فیلیپ جاستون– ۱۹۴۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سبک معماری: مدرنیسم

منبع الهاملغات کلیدیایدهبیان کننده ایدهمعمار معروفساختمان شاخصمعمار ساختمانسال ساخت ساختمان
– صنعت و تکنولوژی– پیش ساختگی

– ماهیت مصالح ساختمانی

– کاربرد

– استاندارد

– عقل و منطق

– صداقت اخلاق در معماری

– خانه ماشینی است برای زندگی– لوکور بوزیه– لوکوربوزیه

– جوزف پاکستن

– رایت

– ویلای ساوا– لوکوربوزیه– ۱۹۸۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سبک معماری: نئوکلاسیک

منبع الهاملغات کلیدیایدهبیان کننده ایدهمعمار معروفساختمان شاخصمعمار ساختمانسال ساخت ساختمان
– عصر کلاسیک (معبد یونانی، قصر رنسانس، کاخ باروک)– مصالح گران‌قیمت

– تقارن، تناسب

– کمال و هنر متعالی

– عقل و منطق

– جاودانگی و هنر لایزال

– روح تمام زمان‌ها– راب‌کریر– لئون کریر

– راب کریر

– آلدوروسی

– رابرت استرن

– مدرسه معماری هوستون– فیلیپ جانسون– ۱۹۷۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سبک معماری: های تک

منبع الهاملغات کلیدیایدهبیان کننده ایدهمعمار معروفساختمان شاخصمعمار ساختمانسال ساخت ساختمان
– تکنولوژی بسیار پیشرفته و دستاوردهای عصر جدید– انتقال اجزاء به نما

– تزیین بام ساختمان

– تکنولوژی در کنار طبیعت

 

 

– هر نسلی در هر عنصری باید ساختمان‌هایی که مشخصه آن عصر است بسازد

 

 

 

 

– ریچارد راجرز– نورمن فلستر– مرکزپمپیرو– پیانو راجرز– ۷۷-۱۹۷۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سبک معماری:پست مدرن

منبع الهاملغات کلیدیایدهبیان کننده ایدهمعمار معروفساختمان شاخصمعمار ساختمانسال ساخت ساختمان
– ذات انسان– سنت‌گرایی و تاریخ‌گرایی

– سبک بومی و مردمی

– کثرت‌گرایی

– شکل‌ مبهم و نامعلوم فضایی

– انتقادگرایی

– متن‌گرایی

– خودآگاهی

– فردگرایی

– کمتر کسل کننده است

– بیشتر بیشتر است

– رابرت وتچوری

– چارلزمور

– رابرت ونچوری

– چارلز جنکز

– برنتبرولین

– فرانک گهری

– فیلیپ جانسون

– خانۀ مادر ونچوری

– میدان ایتالیا

رابرت ونچوری

– چارلزمور

– ۱۹۶۲

– ۷۹-۱۹۷۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سبک معماری: دیکاتستراکشن

منبع الهاملغات کلیدیایدهبیان کننده ایدهمعمار معروفساختمان شاخصمعمار ساختمانسال ساخت ساختمان
– عصیان در برابر باورهای قراردادی و معمول

– تردید در خرد و دانایی

– ابهامات و ایهامات

– تزلزل و تناقض

– کثرت‌گرایی

– ساختار شکنی و شکسن مرزها و محدودیت‌ها

– اکنونیت– پیترآیزمن– ژاک دریدا

– پیتر آیزمن

– زاهاهدید

– مرکز هندی و بصری کسنزپیتر آیزمن۷- ۱۹۸۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سبک معماری: فولدینگ

منبع الهاملغات کلیدیایدهبیان کننده ایدهمعمار معروفساختمان شاخصمعمار ساختمانسال ساخت ساختمان
– افکار فلسفی مدرن – و بی‌تفاوتی به کلاسیک– انعطاف‌پذیری و حرکات نرم

– تنظیم فضاها به صورت لایه‌بندی‌های هم ارزش

– افقی‌گرایی

– جهان‌بینی چند بعدی، پیچیده و متغیر

– فرم ضعیف

– کثرت‌گرایی

– ریزوم

– ضدمرکز گرایی و ضد دو گانگی

– ضد خردگرایی

– اشیاء در بعد زمان در حال تحول‌اند– لایبنتیس– ژیل دلوز

– فیلیکس گاتاری

– چارلز جنکز

– گرگ‌لین

– مرکز گرهمایی کلمبوس– پیتر آیزمن– ۱۹۹۶

سبک معماری: جهش کیهانی

منبع الهاملغات کلیدیایدهبیان کننده ایدهمعمار معروفساختمان شاخصمعمار ساختمانسال ساخت ساختمان
علم و فلسفه جدید– پیچیدگی و در عین حال مشابهت به خود

– خودسازماندهی

– فراکتال

– منطق مخدوش

– گسترش غیرخطی

– پرواز پروانه

– پرش

– آشفتگی و بی‌نظمی

– توجه به نشانه‌های کیهانی

– بیشتر متفاوت است

– فرم تابع دیدگاه جهانی است و معماری باید تابع دیدگاه انسانی

– فیلیپ اندرسون

– چارلز جنکز

– می‌ون هو

– ادوارد لارترز

– بنووامندل بروت

– چارلز جنکز

– پیتر آیزمن

– فرانک گهری

– موزه گوگنهایم در بیلبائو– فرنک گهری– ۱۹۹۶

 

منبع:

کتاب از رومانتیک تا کیهانی

مؤلف: میثم آهنگر

تهران – انتشارات فن‌آوران ۱۳۸۴