تکنیک راندوی تک رنگ:
راندوی تک رنگ در دانشگاه های معتبر دنیا بسیا مورد توجه بوده است زیرا در ارائه تک رنگ به محتوای معماری بیشتر توجه بوده است زیرا در ارائه تک رنگ به محتوای معماری بیشتر توجه می شود.در راندوی تک رنگ بیننده با پرازانته و رنگ های مختلف درگیر نیست و به خود موضوع ومحتوای معمارانه بیشتر توجه می کند در این تکنیک سعی می شود رنگ استفاده شده و سایه ها در یک قالب و با تونالیته های مختلف باشد مثلا اگر رنگ انتخابی برای راندو قهوه ای باشد از تونالیته های کرم تا قهوه ای تیره استفاده می شود عناصر محیطی-درخت-فیگورو….نیز در راندو با تونالیته های مختلف یک رنگ ارائه می شوند
نکته:گاهی خط های ارائه اسکیس همرنگ رنگ انتخابی برای راندو می باشد.
نکته ی مهم:سرعت کار در این ارائه بسیار بالاست زیرا ازیک ابزار برای راندو استفاده می شود.
توجه:رنگ هایی که برای راندوی تک رنگ توصیه می شود:آبی

توجه هر فرد می تواند با رنگ های مختلف اتود بزند وبا انتخاب یک رنگ دلخواه و تمرین این شیوه را برای راندوی خود انتخاب کند.

sketch٬ آموزش ۳Dmax٬ آموزش اسکیس٬ آموزش کروکی٬ آموزشگاه معماری٬ اصول سایه زدن٬ انواع ماژیک راندو٬ پرزانته و راندو٬ پرسپکتیو داخلى٬ پرسپکتیو دید پرنده٬ پرسپکتیو دید ناظر٬ پرسپکتیوو راندو٬ ترسیم فیگور٬ تکنیک های راندو٬ دانلود پلان معماری٬ دانلود پلان ویلا