اکسپو جلوه گاه معماری جهان

نشست “اکسپو جلوه گاه معماری جهان”

انجمن علمی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می کند:
نشست “اکسپو جلوه گاه معماری جهان”

اعضای پنل:
دکتر احمد اخلاصی
دکتر ابوالقاسم بصیر
دکتر ساسان سوادکوهی فر
دکتر محمد محب علی

زمان: ۲۴ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۱۴ الی ۱۷
مکان: دانشگاه علم و صنعت ایران، آمفی تئاتر شهید مداح ساداتیه

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,