اسکیس

2

حجم و فرم معمارانه باید هارمونی داشته باشد.

در طراحی حجم معمارانه باید در مورد سازه فکر شده باشد.

یک پلان معمارانه عالی باید فضا را خوب نمایش دهد.

سازه از نکاتی است که اغلب ما فراموش می کنیم و بعد از طراحی متوجه می شویم که اگر بخواهیم پلان را ستون گذاری کنیم ممکن است ستون در وسط نشیمن، اتاق خواب و … قرار بگیرد.

در روند طراحی پلان باید حجم را تجسم کرد.

طرح معماری آرتور امید آذری