اسکیس کارشناسی ارشد معماری دانشگاه سراسری سال ۱۳۸۶

موضوع اسکیس: طراحی چای بازار در شمال کشور

تعداد و ابعاد شیت ها

یک شیت A2

اسناد مورد نیاز:

سایت پلان

پلان

پرسپکتیو

توضییح و تحلیل توسط کارشناسان مدرسه اسکیس ایران:

همواره در طول سال هایی که امتحان اسکیس برگزار گردیده است، نشان دهنده اهمیت بالای اقلیم در طرح سوال اسکیس است. پس به عنوان اولین گام برای آمادگی شرکت در آزمون اسکیس ارشد، شناخت و مطالعه اقلیم های ایران و ضوابط طراحی آن می باشد.

همچنان که از عنوان سوال مشخص است، ” طراحی چای بازار در شمال کشور” آشنایی با فاکتورهای اقلیمی، بومی و محلی حاکم بر منطقه از اهداف اصلی پاسخگویی به این آزمون می باشد.

پیشنهاد می گردد در حین طراحی موارد زیر را در رابطه با موضوع خواسته شده در نظر بگیرید:

پایبندی به هویت بومی و محلی منطقه

ایجاد رابطه میان اقلیم و بنا

چگونگی برخورد با کوران هوا

بررسی چگونگی استقرار فضاهای لازم برای خرید و فروش، محل تجمع، مسیرهای رفت و آمد و ….

استفاده از رنگ های شاد و سرزنده موجود در طبیعت شمال می تواند به ارائه نهایی کمک کند.

چکیده ایی از ضوابط اقلیمی، اقلیم معتدل و مرطوب

اقلیم معتدل

گسترش پلان در طول محور شرقی- غربی لازم به نظر می رسد. در این مناق می توان از فرم های آزادو حتی صلیبی شکل استفاده کرد.

در مناطق معتدل، آزادی بیشتری در انتخاب وجود داردو لی در هرصورت فرم های قرار گرفته در جهت محور شرقی – غربی مناسبترتد.

ضرورت ایجاد کوران موثر در منطقه ای که افراد حضوردارند.

پلان های بازو فضاهای عریض و آزاد بین ساختمان ها،در ایجاد کوران موثر در ساختمان ها نقش عمده ای دارد.در این مناطق بهتر است ساختمان ها بر روی پیلوتی قرار گیرد.